Wij kiezen voor een werkwijze die erop gericht is uw evenement en onze uitzending succesvol te laten verlopen. Ruwweg ziet dat er als volgt uit: