De meeste evenementen leggen we met minstens twee camera's vast. Vaak willen we spreker- en publiekshots met elkaar af kunnen wisselen. Soms gebeurt er op het podium zoveel dat we daar een derde camera bij nodig hebben. Zoals u dat van televisieregistraties bent gewend, kunnen we tussen die camerabeelden switchen om de kijker zoveel mogelijk deelgenoot te maken van uw evenement. Vaak ook dekt het beeld van de ene camera de instel-dynamiek van de andere af; bijvoorbeeld op momenten dat de cameraman/-vrouw een nieuw onderwerp/uitsnede kiest, of nog moet scherpstellen.