Stream Team Video is een initiatief van Joris Lange en Dennis Kobus, een logisch vervolg op hun jarenlange samenwerking op het terrein van streaming video. Zij zijn de basis uitvoerders van het Stream Team. Ze blinken beiden uit in hun veelzijdige inzetbaarheid, kennis en kunde; op terreinen als beeld-. audio-, encoding-, pc- en netwerk-techniek. Juist daardoor is het mogelijk met zo weinig mankracht toch het werk een compleet televisieteam te volbrengen dat ook de complete uitzending verzorgt.

Waar nodig wordt dit team uitgebreid met cameramensen, microfoonassistenten, of hulpkrachten voor bediening van licht, het bijhouden van scores, het insteken van stemvragen, modereren van discussies e.d.